Komentarze do ćwiczeń 5.04

Rozdział 3 (ciągi fun.) Zad. 6 (a)

Muszę przeprosić jedną grupę za pomysł robienia tego zadania z definicji. Da się, ale trochę to zachodu! Tymczasem z definicji zbieżności jednostajnej mamy:

Co w naszym przypadku daje:

Rozdział 3 (ciągi fun.) zad. 7

Jak wybrnąć z funkcji charakterystycznej? Dostrzegając, że . Cała reszta działa jak na zajęciach :)