Ćw. 11 Matematyka (dzienne)

Organizacyjnie

Key points:

Przykładowe zadania

Wykonaj działania na macierzach:

Wyznacz wzór na tą potęgę macierzy:

Wyznacz z równania:

Jaki jest rząd macierzy?

żś

Policz wyznaczniki (3x3 pomijam, liczyliśmy to przy hesjanach))

Wyznacz wzór na macierz odwrotną (z pomocą dopełnień algebraicznych):