Ćw. 12 Matematyka (dzienne)

Organizacyjnie

Key points:

Przykładowe zadania

Odwróć macierz z pomocą operacji elementarnych:

Oblicz wyznacznik, korzystając z I operacji elementarnej:

Dane jest przekształcenie . Oblicz przekształcenie odwrotne: (a) elementarnie (b) przez odwrócenie macierzy