Ćw. 13 Matematyka (dzienne)

Organizacyjnie

Key points:

Przykładowe zadania

Rozwiąż w zależności od

Oblicz liczbę rozwiązań układu:

Dane jest przekształcenie . Oblicz przekształcenie odwrotne: (a) elementarnie (b) przez odwrócenie macierzy

Wyznacz rozwiązanie ogólne i dwa różne rozwiązania bazowe układu:

$$
$$