Ćw.4 Matematyka (dzienne)

Badanie funkcji c.d.

Key points:

Przykładowe zadania

Wyznaczyć granice:

Wyznaczyć maksimum, minimum, supremum i infimum funkcji (funkcjami ciągłymi i ich dokładnym przebiegiem zajmiejmy się na następnych ćwiczeniach).