Ćw. 7 Matematyka (dzienne)

Organizacyjnie:

Key points:

Pojawiło się przy okazji:

Przykładowe zadania

Wyznaczyć - tym razem analitycznie - ekstrema funkcji na zbiorze:

Produkcja wyrobów stalowych zależy od godzin pracy i ilości surowca

Godzina pracy kosztuje 30 zł, tona stali kosztuje 1500 zł. Budżet firmy to 300.000 zł. Jakie są optymalne nakłady środków produkcyjnych?