Zadania typowe

Poniższe zadania korzystają bezpośrednio z metod zaprezentowanych na ćwiczeniach i, choć są wśród nich stosunkowo prostsze i trudniejsze, wszystkie powinny być w zasięgu każdego z Państwa.
Aktualizacja 24.11.2018

Oblicz granicę ciągów:

Wyznacz granicę funkcji:

Wyznacz asymptoty:

Wyznacz ekstrema lokalne i przedziały monotoniczności:

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji:

Gdzie dana funkcja jest rosnąca/malejąca? Gdzie jest wypukła/wklęsła?

 1. uwaga: tu pytanie o monotoniczność jest trudniejsze
 2. a tu będą pierwiastki - proszę nie wpadać w panikę

Wyznacz maksima i minima (nieograniczone) funkcji dwóch zmiennych:

 1. tu maksimum nie istnieje

Policz elastyczności.

 1. dla
 2. dla dowolnej ceny
 3. Popyt wyraża się funkcją . Jak zmieni się popyt, jeśli cena spadnie o 2%?

Optymalizacja z ograniczeniami:

 1. Znajdź dla
 2. Rozważmy funkcję zysku ze sprzedaży krzeseł (x) i foteli (y): . Załóżmy, że z powodu braków kadrowych firma może wyprodukować tygodniowo tylko 20 mebli. Jakie jest optymalne dla zadanego problemu? Jakie byłoby optimum, gdyby zlikwidować ograniczenie kadrowe? Jaki byłby wzrost zysku, gdyby zwiększyć możliwości produkcyjne z 20 mebli do 21? Ostatnie pytanie jest z mikro, ale można odpowiedzieć :)

Zadania mniej typowe

Poniższe zadania nie są trudne, są tylko mniej przećwiczone.

 1. Znajdź kąt pomiędzy krzywymi i (hint: )
 2. Zróżniczkuj:
 3. Policz granice i
 4. Korzystając z przybliżenia pochodną, policz przybliżoną wartość
 5. Produkcja firmy wyraża się wzorem , gdzie to majątek (w mln zł) a to zatrudnienie. W pewnym okresie zatrudnienie wyniosło 100 osób, zaś majątek . W związku z planowaną restrukturyzacją planowane jest zwolnienie 5 osób. Jakie (w mln zł) zwiększenie kapitału pozwoli na utrzymanie bieżącej produkcji? Po ostatnich zajęciach potrafią już to Państwo zrobić :)