Ćw. 5 Matematyka (niestacjonarne)

Key points:

Przykładowe zadania

Wyznaczyć całki nieoznaczone:

Wyznaczyć całki oznaczone:

Policzyć obszar ograniczony:

ą

ą