Ćw. 7 Matematyka (nst)

Key points:

Przykładowe zadania

Odwróć macierz z pomocą operacji elementarnych:

Oblicz wyznacznik, korzystając z I operacji elementarnej:

Rozwiąż układ metodą Cramera

Oblicz liczbę rozwiązań układu:

Jeśli układ ma nieskończenie wiele rozwiązań (ma), wyznacz rozwiązanie ogólne i jedno rozwiązanie bazowe układu.