Matematyka dzienne 2019/2020

undergraduate course, Warsaw School of Economics, 2019

Ćwiczenia 1: Granice ciągów. [notatki]
Ćwiczenia 2: Liczba Eulera. Funkcje i ich dziedziny. Granice. [notatki]
Ćwiczenia 3: Granice. Pochodne. [notatki]

[NOWE!][Wstępne (przed negocjacjami) wyniki kolokwium]