Wstęp do teorii gier 2019/20

undergraduate course, Warsaw School of Economics, 2019

Slajdy z wykładów (aktualizacja 8.01)
Pierwsza praca domowa Termin: 20.11.2019.
Druga praca domowa Termin: 8.01.2020 lub 18.12.2019 (+1)
Kolokwium