Wstęp do teorii gier 2019/20

undergraduate course, Warsaw School of Economics, 2019

Slajdy z wykładów (aktualizacja 24.11)
Pierwsza praca domowa Termin: 20.11.2019.