Zadania przygotowawcze do II kolokwium

Update 16.01: w poprzedniej wersji zad. 5 miało być w 4, a początkowy pomysł na 5 zaginął. Wklepałam nowe, przepraszam za konfuzję.

Z całek zadań było sporo, także pomijam. Oczywiście na kolokwium można się spodziewać raczej zadań typu 7 niż typu 1, jeśli to nie jest dla Państwa jasne.

Koniecznie proszę zrobić kolokwium z 2015 roku ze strony dra Pawelca. Wszystkie zadania powinny być w Państwa zasięgu. Obowiązują Państwa również zadania z SGH-owego zbioru zadań, w szczególności wszystkie te. Również wszystkie zadania z moich notatek z ćw. 10, ćw. 11, ćw. 12 i ćw. 13 Poniżej również kilka innych zadań.

  1. Wyznacz jeśli: oraz

Wyznacz jeśli jeśli

Hint: macierz oczywiście nie jest odwracalna (jest prostokątna!). Ale po lewej stronie znajdzie się jakaś macierz kwadratowa i odwracalna, jeśli się jej dobrze poszuka :)
Btw: to wyprowadzenie Państwo zobaczą wielokrotnie (!) na ekonometrii

  1. Policz wyznaczniki

Dodatkowo policz (inteligentnie) wyznaczniki macierzy oraz

  1. Wyznacz rząd macierzy w zależności od :
  1. Znajdź rozwiązania układu w zależności od parametru p

Jeśli dla jakiegoś układ ma nieskończenie wiele rozwiązań, wyznacz rozwiązania bazowe (w ramach ćwiczeń mogą być wszystkie :-)) i rozwiązanie ogólne.

I jeszcze jeden układ (polecenie j.w.)

  1. Dany jest układ:

Z weryfikować, że jego rozwiązaniem jest prosta w . Zapisać prostą w postaci parametrycznej i kierunkowej. Podać punkt przecięcia prostej z płaszczyzną .