Matematyka niestacjonarne 2018/2019

undergraduate course, Warsaw School of Economics, 2018

Ćwiczenia nr 1: Granice ciągów i prostych funkcji [notatki]
Ćwiczenia nr 2: Badanie funkcji z użyciem pierwszej pochodnej [notatki]
Ćwiczenia nr 3: Badanie funkcji z użyciem obu pochodnych. [notatki]
Ćwiczenia nr 4: Kolokwium. Optymalizacja funkcji dwóch zmiennych. [notatki]
Ćwiczenia nr 5: Całki. [notatki]
Ćwiczenia nr 6: Macierze. [notatki]
Ćwiczenia nr 7: Układy równań liniowych. [notatki]
Zadania przygotowawcze do II kolokwium