Matematyka dzienne 2018/2019

undergraduate course, Warsaw School of Economics, 2018

Ćwiczenia 1: Granice ciągów. [notatki]
Ćwiczenia 2: Funkcje i ich dziedziny, granice i asymptoty. [notatki]
Ćwiczenia 3: Pochodne. Przebieg zmienności funkcji. [notatki]
Ćwiczenia 4: Reguła de l’Hospitala. Ekstrema i kresy funkcji. [notatki]
Ćwiczenia 5: Druga pochodna. Badanie zmienności funkcji. [notatki]
Ćwiczenia 6: Funkcje dwóch zmiennych. Ekstrema (bezwarunkowe). [notatki]
Ćwiczenia 7: Funkcje dwóch zmiennych. Ekstrema warunkowe. [notatki]
Ćwiczenia 8: Kolokwium. Całki nieoznaczone. [notatki]
Ćwiczenia 9: (nieobecność) Całki oznaczone. [zadania poniżej]
Ćwiczenia 10: Wektory i podprzestrzenie liniowe w R^2 i R^3. [notatki]
Ćwiczenia 11: Macierze. Dodawanie, mnożenie, rząd, wyznacznik. [notatki]
Ćwiczenia 12: Macierze. Operacje elementarne, odwracanie. [notatki]
Ćwiczenia 13: Układy równań liniowych. [notatki]
Ćwiczenia 14: Kolokwium. Jeszcze trochę o układach (notatki dorzucę do ćw. 13)
Ćwiczenia 15: Powtórka przed egzaminem. Proszę przygotować pytania :)

Zadania do poćwiczenia - ćw. 1-7.
Zadania z całek - ćw. 8-9.
Zadania przed 2. kolokwium

Kolokwium I wersja A.
Kolokwium II wersja B.